Tredubbbling av priset på kobolt – kan slå mot elbilsmarknaden

NyTeknik - 60 procent av världens utvinning av kobolt står Kongo för. Nu tredubblar nationen sina royaltyavgifter på den högt eftertraktade metallen.
Teknik & IT - Läs hela artikeln hos NyTeknik.
Copyright © 2011 - Teknik & IT.se