Så ser framtida arbetsmarknaden ut för ingenjörer

NyTeknik - Digitalisering, snabb teknisk utveckling och byggboom gör att efterfrågan på ingenjörer är mycket hög på arbetsmarknaden.
Teknik & IT - Läs hela artikeln hos NyTeknik.
Copyright © 2011 - Teknik & IT.se